EFORGANİK TARIM KİMDİR ?

Eforganik Tarım sürdürülebilir bir tarımın parçası olmak ve sağlıklı nesiller için sağlıklı ürünler hedefiyle 2005 yılında kurulmuştur. Bitki besleme, bitki koruma, tarım makinesi, tarımsal ambalaj ve bitkisel üretim olmak üzere bir çok farklı alanda faaliyet göstermiştir.

Eforganik tarım bugün birincil olarak bitki besleme ürünleri alanında üretim, ithalat, ihracat, transit ticaret, yurt içinde satış, teknik hizmetler yapmaktadır.

Eforganik tarım olarak bitki besleme alanında en güçlü tarafımız yenilikler konusunda öncü firma olmamızdır. Bu bağlamda yavaş salınımlı, inhibitörlü kimyasal veya bir çok farklı organik gübrelerin üretilmesi, yaygın olarak kullandırılması konularında öncülük etmiştir.

Eforganik tarım olarak 55.000 ton toz ve granül, 15.000 ton sıvı olmak üzere 70.000 tondan fazla ÖZEL GÜBRE ÜRETİMİ yapmaktayız.


Eforganik Tarım üretimleri;

•İnhibitörlü, stabilize yeni teknoloji, doğaya dost katı, granül, suda erir ve sıvı gübreler

•Yüksek çözünürlüğe sahip, kaliteli hammaddeler ile üretilen yaprak ve damla sulama gübreleri

•Özel formülasyonu ve içinde kullanılan ekstralarla üretilen süspansiyon ve jel makro ve mikro elementli gübreler

•Bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen organik madde bakımından yüksek, toprak düzenleme ve bitki gelişiminde etkili sıvı, katı, granül, suda çözünür organik ve organomineral gübreler

•Büyüme ve verim artışını teşvik eden özel formda sıvı gübreler

•Bitkinin ihtiyacını en iyi şekilde karşılaması için üretilmiş mikro elementler 

•Bitkinin negatif fizyolojik durumlarının üstesinden gelmesine ve stres durumlarına karşı dirençli olmasına katkı sağlayan bitki gelişim düzenleyiciler ve biostimulantlar olmak üzere 170’ten fazla farklı formülde sıvı, katı, granül, suda erir gübrelerden oluşmaktadır. Ayrıca başta Almanya, İspanya ve Türkiye olmak üzere birçok ürünü de fason olarak ürettirmekteyiz.

Eforganik tarım olarak yurt içinde 20 başbayi, 3.000’den fazla bayi ile ülkemizin her alanında faaliyet göstermekteyiz. Ayrıca büyük tarım işletmeleri, tarımsal kooperatifler ve birlikler ile ticari faaliyetlerde bulunmaktayız.

Eforganik tarım olarak yılda binlerce hektar arazi çalışması yaparak teknik kadromuzla gübre satmanın değil, DOĞRU GÜBRELEME PROGRAMININ çiftçilerimize ulaştırılmasının peşindeyiz.

Eforganik tarım olarak kendi arazilerimizde mısır, ayçiçeği, buğday başta olmak üzere bitkisel üretim yapmaktayız. Ayrıca bu alanlarda farklı farklı denemeler kurarak incelemelerde bulunmaktayız.

Eforganik Tarım olarak Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Pakistan, Tunus, Kosava, KKTC, Ukrayna, Irak olmak üzere bir çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu alanda hızla gelişmekteyiz. İhracat yaptığımız ülkelere ürünlerimizin yanı sıra GÜBRELEME PROGRAMLARIMIZLA destek veriyor, özel gübre ihracatında da lider firma olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz.

Eforganik Tarım olarak ihracatımızın yanı sıra transit ticaret konusunda yıllardır Çin’den Mısır’a, Şili’den Özbekistan’a, İspanya’dan Azerbaycan’a dünyanın her yerinde aktif olarak rol alıyoruz.

Eforganik Tarım olarak başta hammadde ihtiyacımız olmak üzere Almanya, İspanya, İtalya, Çin, Rusya, Şili olmak üzere birçok ülkeden ithalat yapıyoruz. Yapmış olduğumuz hammadde ithalatlarından ayrıca ülkemizde üretim yapan bazı firmalarında tedarikçiliğini yapıyoruz.

Eforganik Tarım olarak geçmişten bugüne Compo Expert, K+S Group, Daymsa Eurochemagro, Teca, Agro Consulting, BASF, Dow, Dupont, Seto, Baydar Tarım, Chemtura, Ertar Kimya (Biolchim), Rayal, Polimet Kimya ve ACF Minera firmalarıyla iş ortaklıkları, bayilikler, distribütörlükler yapılmıştır.

Eforganik Tarım olarak Compo Expert ile distribütörlüğüne devam ederken, birbirinden özel projeler de gerçekleştirmekteyiz.

Eforganik Tarım ilk günde koyduğu hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. Tarımın ülkemiz için vazgeçilmez en önemli kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Sürekli artan dünya nüfusu karşısında azalan tarım alanlarında daha fazla insanın beslenmesi gerekliliğinin bilincindeyiz.

Birim alandan maksimum verim ve kalite hedefleri koyarken tarımsal üretim kaynaklarını asla hoyratça kullanmayacağız.

Dünyanın her yerinde çiftçilerimizi bilinçlendirmek, modern yöntemlere yönlendirmek, uzmanı olduğumuz gübre konusunda EN İYİ EN DOĞRU GÜBRELEME PROGRAMINI sunmaktan asla taviz vermeyeceğiz.

Gübre sektöründe öncü, güvenilir, şeffaf, dürüst, rekabette düzeyli firma olmaya devam edeceğiz.

Ekolojiye zarar vermeden sağlıklı nesiller için sağlıklı ürünler yetişmesini sağlamak temel ilkemiz doğrultusunda tüm paydaşlarımıza kazandırmaya devam edeceğiz.