EFFECT-Q80

EFFECT-Q80

EFFECT-Q80
 • EFFECT-Q80

  İçerisinde yüksek oranda elementel kükürt ihtiva eden sıvı gübredir. Bitkilerin kükürt elementi noksanlıklarını hızlı bir şekilde gideren kaliteli bir kükürt kaynağıdır. Toprak verimliliği ve verim artışı sağlar. Uygulanması toz kükürde göre daha kolay olup ekim–dikimden hasat öncesine kadar bitkisel üretimin her aşamasında kullanılabilir.

  Toprak pH’ını dengelemek için en verimli üründür. Toprak pH’ını düşürerek diğer bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştırır ve böylelikle sağlıklı bitki gelişimi sağlanır. Topraktaki tuzluluğu azaltır. Kirecin olumsuz etkisini azaltır. Hem toprakta hem de bitkide kükürt noksanlığını giderir.

  Kükürtün Bitkideki Görevi;

  Kükürt bazı amino asitlerin yapıcı maddesi olup protein oluşturur. Pek çok enzimin sentezinde yer alır. Enzim ve vitamin aktivitelerine yardımcı olur. Enerji ve hormon sentezinde yer alır. Nitrat ve karbonhidrat metabolizmasını hızlandırır.

  Kükürt Noksanlık Belirtileri;

  Kükürt noksanlığı ile azot noksanlığı birbirine benzer olup aradaki fark kükürt noksanlığının genç yapraklarda azot noksanlığının ise ilk olarak yaşlı yapraklarda görülmesidir. Yapraklar dökülür ve tomurcuk ölür. Protein ve klorofil sentezi düşer, verim kaybı artar. Kloroz ortaya çıkar

  GARANTI EDIEN ICERIK(% w/w)
  Toplam Kükürt (S)80