FLASH MICRO

FLASH MICRO

FLASH MICRO
 • FLASH MICRO

  Bitkide mikro besin elementi noksanlığının çözümü olan Flash Micro, zengin ve yüksek içerikli iz element çözeltisidir. Yüksek kaliteli hammaddelerden oluşur.

  Toprak içerisinde bulunan metal elementlerinin su, hava ya da dış etkenler (asidik kimyasallar, tuzlar ve benzeri) ile tepkimeye girmesi sonucu bozulmaya uğrayarak bitki için yararsız bileşik oluştururlar. EDTA; Etilendiamin tetraasetikasit maddesi bir şelat çeşidi olup Çinko, Bakır, Mangan, Demir, Magnezyum ve Kalsiyum gibi bitki besin maddelerini kaplayarak yararsız bileşik oluşumundan korur. pH aralığı oldukça geniştir. EDTA şelatı yaprak uygulamalarında en elverişli sonucu verir.

  Bitkinin sağlıklı büyümesi için gerekli olan bor, bakır, demir, mangan, molibden ve çinkoyu bünyesinde barındırarak dengeli beslenme sağlar. Bitkinin mikro besin maddesi eksikliklerini önler ve eksiklik belirtilerini giderir.

  Bitkinin erken aşamalarında kullanılması tavsiye edilir. Bitki büyümesini destekleyerek bitki boyun, dal sayısını ve yaprak alanını artırır. Çiçeklenmeyi, dane bağlamayı ve meyve tutumunu teşvik ederek yüksek verim ve kalite sağlar. Amino asit miktarını artırır. Meyve gelişim döneminde güvenle uygulanabilir.

  Tamamen suda çözünür ve bitki bünyesine alımı kolaydır. Pestisitler ve bitki büyüme düzenleyicileri ile kolayca karıştırılabilir. Tüm damla sulama ve yaprak uygulamalarında kullanılabilir. Her türlü bahçe, sera ve tarla bitkileri için idealdir ve herhangi bir soruna neden olmaz.

  GARANTI EDILEN ICERIK(% w/w)
  Suda Çözünür Bor (B)2
  Suda Çözünür Bakir (Cu) Tamami EDTA selatli0,8
  Suda Çözünür Demir (Fe)4
  EDTA ile Selatli Demir (Fe)2
  Suda Çözünür Mangan (Mn)4
  Suda Çözünür Molibden (Mo)0,004
  Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamami EDTA selatli2