Humic-A

Humic-A

Humic-A
 • Humic-A

  HUMIC-A, Organik madde, hümik asit içeren humustan oluşur. Hümik asitler toprakta, torf yataklarında, linyit katmanlarında, taze su kaynaklarında ve leonardit madenlerinde bulunur. Bu kaynaklardan en önemlileri leonardit madenleridir. Leonardit; yüksek oranda hümik asit, karbon, makro ve mikro besin elementi içerir. Kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik bir maddedir. Leonarditteki biyolojik aktivitiler diğer organik maddelere nazaran beş kat daha güçlüdür. Leonardit iki tip organik madde içerir. Bunlar hümik ve fülvik asitlerdir.

  Humik Asit; Yüksek pH derecelerindeki suda veya alkalik özellikteki çözeltilerde çözünebilir. (pH= 2 ‘den küçük olan asidik özellikteki sularda çözünmez) Moleküler ağırlığı fazla olup uzun zincir molekül yapısındadır. Rengi koyu kahverengi ile siyah arasındadır. Fulvik Asit; Bütün pH derecelerindeki (asidik veya bazik) suda veya çözeltilerde çözünebilir. Moleküler ağırlığı düşük olup, kısa zincir molekül yapısındadır. Rengi açık sarı ile sarı kahverengi arasındadır.

  HUMIC-A’nın Etkileri;

  Toprağı daha kolay işlenebilir hale gelir. Toprağın su geçirgenliği artar. Toprağın tüm katmanlarındaki sıcaklık değerlerini düzenler. Buharlaşma ile su kayıplarını azaltarak toprak nemini korur. Toprağın rengini koyulaştırdığı için güneş enerjisinden daha iyi yaralanmasını sağlar. Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar. Toprağın pH yapısını düzenler. Toprağı nötralize eder. Toprakta karbonik aside dönüşen karbondioksit, bitki tarafından alınamayan bazı minerallerin çözünerek bitki tarafından alınabilmesini sağlar. Toprakta bulunan besin maddelerinin alımını artırır.

  Besin maddelerinin kök bölgesinde muhafaza edilmesini ve gerektiğinde bitki tarafından kullanılmasını sağlar. Böylece besin maddesi kayıplarını engellemiş olur. Özellikle nitrat yıkanmasını minimuma indirir.

  Topraktaki fosfor; potasyum, magnezyum, alüminyum ve demir iyonları ile reaksiyona girerek, çözünemez duruma geçer ve bitki tarafından alınamaz. Humik asit bu bileşiklerin çözünerek alınabilir hale gelmesini sağlar.

  Toprakta mevcut olan kurşun, cıva, kadmiyum ve diğer zararlı ve radyoaktif elementlerin, endüstriyel atıkların, zehirlerin ve çevre için zararlı kimyasal maddelerin çözünebilir durumdan çözünemez duruma geçmelerini sağlar. Böylece, bunların bitki tarafından emilmelerini önler. Ürünlerde erkencilik sağlar.

  Düzenli kullanım sonucunda verimde artışlar sağlanır.

  GARANTI EDILEN ICERIK(% w/w)
  Organik Madde22
  Toplam (Hümik+Fülvik) Asit14
  Toplam Azot14
  Amonyum Azotu (NH4-N)14
  Maksimum Nem:1,2
  pH3,3