PINNACLE FOSFORO

PINNACLE FOSFORO

PINNACLE FOSFORO
 • PINNACLE FOSFORO

  PINNACLE FOSFORO bileşimindeki hammaddelerin kalitesi, bu ürünü ayıran en önemli özelliktir. İçerisinde % 3 azot,% 30 fosfor bulunur.

  Yapraktan ve tüm sulama sistemlerinden uygulanabilir. Yapraklar tarafından yüksek oranda emilir.

  Zengin fosfor içerikli bir gübre olup, fosfor noksanlığı nedeniyle büyüme ve gelişme geriliği gösteren bitkilerin bu eksiğini tamamlar. Amonyum azotu (NH4-N) beslemesi ile bitki bünyesinde daha az enerji harcanır.

  Fosfor, bitkide genetik özellikleri belirleyen DNA’nın oluşumunda, hücre bölünmesinde, çiçek ve meyve oluşumunda önemli rol alır. Bitkilerin olgunlaşmasını hızlandırıp potasyumun bitkiler tarafından alınmasına zemin hazırlar. Ayrıca bitki köklerinin su alımını düzenleyerek suyun etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

  Tüm bileşenleri bitkiler tarafından kullanılabilir. Özellikle kök sistemlerinde ve gövdede büyüme için uygun koşullar sağlar. Bitkideki enerji miktarını artırır ve bu enerjinin ihtiyaç duyulan yerlere ulaşmasını sağlar. Çiçeklenme ve çimlenme oranını, üretim verimliliğini artırır.


  GARANTI EDILEN IÇERIK(% w/w)
  Toplam Azot3
  Amonyum Azotu (NH4-N)3
  Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)30